Inställningar

Filtrera per område

Förtroende för hälso- och sjukvården
Primärvård
Väntetider och tillgänglighet

Vårdbarometern, Sveriges Kommuner och Landsting


Riket

Hellre stöd för ändrade levnadsvanor än läkemedel

Önskat värde: Högt
201587.3 % Föregående mätvärde 87 %

Stort förtroende för hälso- och sjukvården

Önskat värde: Högt
201562.7 % Föregående mätvärde 62.8 %

Stort förtroende för sjukhus

Önskat värde: Högt
201571.7 % Föregående mätvärde 71.4 %

Stort förtroende för vårdcentraler

Önskat värde: Högt
201562.9 % Föregående mätvärde 64.2 %

Uppfattning att vård ges på lika villkor

Önskat värde: Högt
201554.8 % Föregående mätvärde 54.4 %

Upplevd god telefontillgänglighet till 1177

Önskat värde: Högt
201571.7 % Föregående mätvärde 73.7 %

Upplevd god tillgång till sjukvård

Önskat värde: Högt
201577.6 % Föregående mätvärde 79.4 %

Upplevd rimlig väntetid till sjukhusvård

Önskat värde: Högt
201539.4 % Föregående mätvärde 42.5 %

Upplevd rimlig väntetid till vårdcentral

Önskat värde: Högt
201560.9 % Föregående mätvärde 63.7 %

Uppskattning av livsstilsråd

Önskat värde: Högt
201584.3 % Föregående mätvärde 83.3 %