Inställningar

Filtrera per område

Allmänkirurgi
Astma och KOL
Barn och unga
Cancer
Gynekologi
Handkirurgi
Hjärtsjukdom
Hörselrehabilitering
Kirurgi
Kärlkirurgi
Mage- och tarmsjukvård
Neurologi
Ortopedi
Plastikkirurgi
Primärvård
Psykisk ohälsa
Reumatisk sjukdom
Ryggkirurgi
Thoraxkirurgi
Urologi
Väntetider och tillgänglighet
Ögonsjukdom
Öron-Näsa-Hals
Övervikt och fetma

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting


Riket

Aktuell väntetid för utprovning av hörapparat

Önskat värde: Lågt
- Föregående mätvärde - 

Genomförda första besök inom 90 dagar i allmänkirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201886.2 % Föregående mätvärde 85.7 %

Genomförda första besök inom 90 dagar i allmänpsykiatrisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201893.3 % Föregående mätvärde 92.6 %

Genomförda första besök inom 90 dagar i barn- och ungdomspsykiatrisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201897.2 % Föregående mätvärde 97.9 %

Genomförda första besök inom 90 dagar i cancersjukvård

Önskat värde: Högt
Februari 201899.3 % Föregående mätvärde 99.2 %

Genomförda första besök inom 90 dagar i gynekologisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201892.9 % Föregående mätvärde 93.8 %

Genomförda första besök inom 90 dagar i hjärtsjukvård

Önskat värde: Högt
Februari 201882.7 % Föregående mätvärde 83.3 %

Genomförda första besök inom 90 dagar i kirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201885.6 % Föregående mätvärde 86.3 %

Genomförda första besök inom 90 dagar i lungsjukvård

Önskat värde: Högt
Februari 201885.7 % Föregående mätvärde 84.5 %

Genomförda första besök inom 90 dagar i medicinsk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201887.5 % Föregående mätvärde 87.3 %

Genomförda första besök inom 90 dagar i ortopedisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201882.6 % Föregående mätvärde 83.7 %

Genomförda första besök inom 90 dagar i reumatologisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201890.5 % Föregående mätvärde 92 %

Genomförda första besök inom 90 dagar i specialiserad vård

Önskat värde: Högt
Februari 201886.6 % Föregående mätvärde 87 %

Genomförda första besök inom 90 dagar i ögonsjukvård

Önskat värde: Högt
Februari 201882.5 % Föregående mätvärde 82.9 %

Genomförda gråstarrsoperationer inom 90 dagar

Önskat värde: Högt
Februari 201885.9 % Föregående mätvärde 82.1 %

Genomförda höftprotesoperationer inom 90 dagar

Önskat värde: Högt
Februari 201872.2 % Föregående mätvärde 72.9 %

Genomförda knäprotesoperationer inom 90 dagar

Önskat värde: Högt
Februari 201860.2 % Föregående mätvärde 56.1 %

Genomförda ljumskbråcksoperationer inom 90 dagar

Önskat värde: Högt
Februari 201874.6 % Föregående mätvärde 77.9 %

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Önskat värde: Högt
December 201787.8 % Föregående mätvärde 85.8 %

Genomförda operationer inom 90 dagar för urinläckage

Önskat värde: Högt
Februari 201855 % Föregående mätvärde 64.5 %

Genomförda operationer inom 90 dagar, borttagande av livmoder

Önskat värde: Högt
Februari 201879.5 % Föregående mätvärde 78.8 %

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i gynekologisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201883.4 % Föregående mätvärde 84.6 %

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i hjärtsjukvård

Önskat värde: Högt
Februari 201884.6 % Föregående mätvärde 83.9 %

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i kirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201883.5 % Föregående mätvärde 85.5 %

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i kärlkirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201882.7 % Föregående mätvärde 79.8 %

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i neurokirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201881.4 % Föregående mätvärde 83.8 %

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i ortopedisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201877.3 % Föregående mätvärde 78.3 %

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i plastikkirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201865 % Föregående mätvärde 57.7 %

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i ryggkirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201879.3 % Föregående mätvärde 79.3 %

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i specialiserad vård

Önskat värde: Högt
Februari 201881.3 % Föregående mätvärde 81.9 %

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i thoraxkirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201881.3 % Föregående mätvärde 87.2 %

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i urologisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201882.2 % Föregående mätvärde 83 %

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i ögonsjukvård

Önskat värde: Högt
Februari 201885.4 % Föregående mätvärde 82.9 %

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i öron- näsa- halssjukvård

Önskat värde: Högt
Februari 201878.7 % Föregående mätvärde 80.9 %

Genomförda överviktsoperationer inom 90 dagar

Önskat värde: Högt
Februari 201877.8 % Föregående mätvärde 83.4 %

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Önskat värde: Högt
December 201790.7 % Föregående mätvärde 89.7 %

Startade utredningar och behandlingar inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri

Önskat värde: Högt
Februari 201871.1 % Föregående mätvärde 65.5 %

Väntande 30 dagar eller kortare till utredning eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatri

Önskat värde: Högt
Februari 201822.5 % Föregående mätvärde 21.3 %

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom allmänkirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201879.5 % Föregående mätvärde 78.6 %

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom allmänpsykiatriskvård

Önskat värde: Högt
Februari 201886.4 % Föregående mätvärde 87.3 %

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201891.9 % Föregående mätvärde 92.3 %

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom cancersjukvård

Önskat värde: Högt
Februari 201896.8 % Föregående mätvärde 97.5 %

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom gynekologisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201888 % Föregående mätvärde 88.3 %

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom hjärtsjukvård

Önskat värde: Högt
Februari 201885.8 % Föregående mätvärde 84.8 %

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom kirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201878 % Föregående mätvärde 77.7 %

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom lungsjukvård

Önskat värde: Högt
Februari 201872.5 % Föregående mätvärde 69.1 %

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom medicinsk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201883.6 % Föregående mätvärde 83.3 %

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom ortopedisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201881.3 % Föregående mätvärde 79.6 %

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom reumatologisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201889.2 % Föregående mätvärde 89.7 %

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom specialiserad vård

Önskat värde: Högt
Februari 201880.1 % Föregående mätvärde 79.8 %

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom ögonsjukvård

Önskat värde: Högt
Februari 201867.4 % Föregående mätvärde 67.8 %

Väntande 90 dagar eller kortare på gråstarrsoperation

Önskat värde: Högt
Februari 201882.2 % Föregående mätvärde 83.3 %

Väntande 90 dagar eller kortare på höftprotesoperation

Önskat värde: Högt
Februari 201877.4 % Föregående mätvärde 80.7 %

Väntande 90 dagar eller kortare på knäprotesoperation

Önskat värde: Högt
Februari 201870.8 % Föregående mätvärde 74.5 %

Väntande 90 dagar eller kortare på ljumskbråcksoperation

Önskat värde: Högt
Februari 201873.7 % Föregående mätvärde 74.4 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation för urinläckage

Önskat värde: Högt
Februari 201874 % Föregående mätvärde 73.6 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation, borttagande av livmoder

Önskat värde: Högt
Februari 201880.8 % Föregående mätvärde 81.9 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom gynekologisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201878.6 % Föregående mätvärde 78.9 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom handkirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201868.5 % Föregående mätvärde 68.2 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom hjärtsjukvård

Önskat värde: Högt
Februari 201872.8 % Föregående mätvärde 72.3 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom kirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201869.6 % Föregående mätvärde 69.5 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom kärlkirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201873.3 % Föregående mätvärde 67.6 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom neurokirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201869.7 % Föregående mätvärde 71 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom ortopedisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201873.9 % Föregående mätvärde 75.7 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom plastikkirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201852.7 % Föregående mätvärde 52.6 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom ryggkirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201870.9 % Föregående mätvärde 66.9 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom specialiserad vård

Önskat värde: Högt
Februari 201871.7 % Föregående mätvärde 72.3 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom thoraxkirurgisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201879.7 % Föregående mätvärde 78.6 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom urologisk vård

Önskat värde: Högt
Februari 201865.4 % Föregående mätvärde 66.1 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom ögonsjukvård

Önskat värde: Högt
Februari 201878.5 % Föregående mätvärde 79 %

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom öron-näsa-halssjukvård

Önskat värde: Högt
Februari 201867.4 % Föregående mätvärde 69.3 %

Väntande 90 dagar eller kortare på överviktsoperation

Önskat värde: Högt
Februari 201887.4 % Föregående mätvärde 83.7 %