Inställningar

Filtrera per område

Kostnader och produktivitet

Sveriges Kommuner och Landsting, Statistiska centralbyrån samt Patientregistret, Socialstyrelsen


Riket

Kostnad per konsumerad DRG-poäng

Önskat värde: Ej angivet
201656686 KronorFöregående mätvärde 54791 Kronor

Kostnad per vårdkontakt i primärvården

Önskat värde: Ej angivet
20161706 KronorFöregående mätvärde 1668 Kronor