Inställningar

Filtrera per område

Förebyggande vård
Läkemedelsbehandling
Psykisk ohälsa
Säker vård
Väntetider och tillgänglighet
Vårdkonsumtion

Sveriges Kommuner och Landsting


Riket

Användning av antiinflammatoriska läkemedel hos äldre

Önskat värde: Lågt
Februari 20182.5 % Föregående mätvärde 2.5 %

Användning med antipsykotiska läkemedel hos äldre

Önskat värde: Lågt
Februari 20182.3 % Föregående mätvärde 2.1 %

Tid som utskrivningsklar patient på sjukhus

Önskat värde: Lågt
Februari 20184.4 DagarFöregående mätvärde 4 Dagar

Tio eller fler läkemedel samtidigt hos äldre

Önskat värde: Lågt
Februari 201813.6 % Föregående mätvärde 12.4 %

Utskrivningsklara patienter på sjukhus

Önskat värde: Lågt
December 201715.8 DagarFöregående mätvärde 17.3 Dagar

Vårdtillfällen med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar

Önskat värde: Lågt
Januari 201815 % Föregående mätvärde 17 %

Vårdtillfällen med undvikbar slutenvård - 65 år och äldre

Önskat värde: Lågt
December 2017272 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 339 Antal per hundra tusen

Vårdtillfällen med undvikbar slutenvård i urval av diagnoser - 65 år och äldre

Önskat värde: Lågt
December 2017367 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 438 Antal per hundra tusen

Äldre med läkemedel som bör undvikas

Önskat värde: Lågt
Februari 20188.8 % Föregående mätvärde 7 %