Inställningar

Filtrera per område

Graviditet, förlossnings- och nyfödda
Säker vård
Vårdkonsumtion

Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ)


Riket

Neonatalvård efter förlossning

Önskat värde: Lågt
20169.3 % Föregående mätvärde 10.1 %

Verifierade vårdrelaterade infektioner i neonatalvård

Önskat värde: Lågt
20160.113 Antal per hundraFöregående mätvärde 0.119 Antal per hundra

Vårdrelaterade infektioner i neonatalvård

Önskat värde: Lågt
20160.163 Antal per hundraFöregående mätvärde 0.214 Antal per hundra