Inställningar

Filtrera per område

Tandvård

Svenskt Kvalitetsregister för karies och paradontit


Riket

Sjukdomsbehandling vid karies

Önskat värde: Högt
201621.4 % Föregående mätvärde 21.7 %

Utdragna tänder på grund av karies

Önskat värde: Lågt
20172.1 % Föregående mätvärde 1.9 %

Utdragna tänder på grund av tandlossning

Önskat värde: Lågt
20171.6 % Föregående mätvärde 1.6 %