Inställningar

Filtrera per område

Läkemedelsbehandling
Palliativ vård

Svenska Palliativregistret


Riket

Brytpunktssamtal om övergång till palliativ vård

Önskat värde: Högt
December 201761.4 % Föregående mätvärde 63.7 %

Frånvaro av trycksår hos avlidna

Önskat värde: Högt
December 201789.3 % Föregående mätvärde 88.6 %

Munhälsobedömning under sista levnadsveckan

Önskat värde: Högt
December 201751.1 % Föregående mätvärde 53.4 %

Smärtskattning under sista levnadsveckan

Önskat värde: Högt
December 201749.4 % Föregående mätvärde 50.3 %

Symtomskattning under sista levnadsveckan

Önskat värde: Högt
December 201728.7 % Föregående mätvärde 30.7 %

Vidbehovsordination av opioider mot smärta

Önskat värde: Högt
December 201794.4 % Föregående mätvärde 94.9 %

Vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel

Önskat värde: Högt
December 201793.1 % Föregående mätvärde 93.5 %