Inställningar

Filtrera per område

Kostnader och produktivitet
Läkemedelsbehandling
Primärvård
Psykisk ohälsa
Vårdkonsumtion

Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting


Riket

Kostnad för läkemedel inom läkemedelsförmånen

Önskat värde: Ej angivet
20162340 KronorFöregående mätvärde 2157 Kronor

Nettokostnad för hälso- och sjukvård

Önskat värde: Ej angivet
201624651 KronorFöregående mätvärde 23988 Kronor

Nettokostnad för primärvård

Önskat värde: Ej angivet
20164189 KronorFöregående mätvärde 4150 Kronor

Nettokostnad för psykiatrisk vård

Önskat värde: Ej angivet
20162184 KronorFöregående mätvärde 2162 Kronor

Nettokostnad för somatisk vård

Önskat värde: Ej angivet
201613624 KronorFöregående mätvärde 13239 Kronor

Nettokostnad för övrig hälso- och sjukvård

Önskat värde: Ej angivet
20162106 KronorFöregående mätvärde 2072 Kronor

Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad

Önskat värde: Ej angivet
201624480 KronorFöregående mätvärde 23872 Kronor