Inställningar

Filtrera per område

Deltagande i kvalitetsmätning
Diabetes
Förebyggande vård
Kirurgi
Läkemedelsbehandling
Mage- och tarmsjukvård
Vårdkonsumtion
Övervikt och fetma

Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)


Riket

Frånvaro av diabetes efter överviktskirurgi

Önskat värde: Högt
201664.1 % Föregående mätvärde 69.9 %

Minskning av övervikt efter obesitaskirurgi

Önskat värde: Högt
201682.7 % Föregående mätvärde 84.9 %

Operationer per invånare – obesitasoperation

Önskat värde: Ej angivet
201656.4 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 64.4 Antal per hundra tusen

Privat betald obesitasoperation

Önskat värde: Lågt
201617.2 % Föregående mätvärde 12.7 %

Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi

Önskat värde: Högt
201460.6 % Föregående mätvärde 65.5 %