Inställningar

Filtrera per område

Psykisk ohälsa
Säker vård
Väntetider och tillgänglighet

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting


Riket

Handdesinfektion före patientnära arbete

Önskat värde: Högt
201785.1 % Föregående mätvärde 85.4 %

Patienter med trycksår i slutenvård

Önskat värde: Lågt
201713.4 % Föregående mätvärde 13.2 %

Patienter med trycksår kategori 2–4 i slutenvård

Önskat värde: Lågt
20176.9 % Föregående mätvärde 6.8 %

Patienter med trycksår – journalgranskning

Önskat värde: Lågt
H2 20161.2 % Föregående mätvärde 1.3 %

Patienter med vårdrelaterad infektion (VRI) – journalgranskning

Önskat värde: Lågt
H2 20164.5 % Föregående mätvärde 4.2 %

Patienter med vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård

Önskat värde: Lågt
20178.9 % Föregående mätvärde 8.9 %

Patienter med överfylld urinblåsa – journalgranskning

Önskat värde: Lågt
H2 20161.1 % Föregående mätvärde 1.1 %

Personal som följer grundläggande hygienrutiner

Önskat värde: Högt
201777.7 % Föregående mätvärde 77.8 %

Personal som följer grundläggande hygienrutiner och klädregler

Önskat värde: Högt
201771 % Föregående mätvärde 74.4 %

Personal som följer grundläggande klädregler

Önskat värde: Högt
201790 % Föregående mätvärde 93.7 %

Rekommenderade åtgärder för patienter med ökad risk för trycksår

Önskat värde: Högt
201760.7 % Föregående mätvärde 60.3 %

Trycksår hos patienter med ökad risk

Önskat värde: Lågt
201719.2 % Föregående mätvärde 19.7 %

Utlokaliserade patienter i psykiatrisk slutenvård

Önskat värde:
Mars 20180 Antal per hundraFöregående mätvärde 0 Antal per hundra

Utlokaliserade patienter i slutenvård – journalgranskning

Önskat värde: Lågt
H2 20163.9 % Föregående mätvärde 4.5 %

Utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård

Önskat värde: Lågt
Mars 20182.7 Antal per hundraFöregående mätvärde 2.5 Antal per hundra

Vårdtillfälle med skada - journalgranskning

Önskat värde: Lågt
H2 201611.5 % Föregående mätvärde 11.4 %

Vårdtillfälle med vårdskada – journalgranskning

Önskat värde: Lågt
H2 20167 % Föregående mätvärde 7.4 %

Överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård

Önskat värde: Lågt
Mars 20182.3 Antal per hundraFöregående mätvärde 1.7 Antal per hundra

Överbeläggningar i somatisk slutenvård

Önskat värde: Lågt
Mars 20185.5 Antal per hundraFöregående mätvärde 5.1 Antal per hundra