Inställningar

Filtrera per område

Allmänkirurgi
Astma och KOL
Diabetes
Förebyggande vård
Gynekologi
Hjärtsjukdom
Kirurgi
Målnivå Socialstyrelsen
Ortopedi
Psykisk ohälsa
Stroke
Säker vård
Vårdkonsumtion
Öron-Näsa-Hals

Patientregistret, Socialstyrelsen


Riket

Dagkirurgiska operationer vid framfall

Önskat värde: Högt
201662.2 % Föregående mätvärde 55.8 %

Dagkirurgiska operationer vid ljumskbråck

Önskat värde: Högt
201480.6 % Föregående mätvärde 79.5 %

Fallolyckor bland äldre

Önskat värde: Lågt
20165354.4 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 5334.6 Antal per hundra tusen

Operationer i dagkirurgi

Önskat värde: Ej angivet
201672.6 % Föregående mätvärde 71.5 %

Operationsfrekvens för artroskopi i knäled

Önskat värde: Ej angivet
2016161.1 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 186.6 Antal per hundra tusen

Operationsfrekvens för ballongvidgning vid kranskärlsförträngning

Önskat värde: Ej angivet
201680 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 78.5 Antal per hundra tusen

Operationsfrekvens för borttagande av gallblåsa

Önskat värde: Ej angivet
2016141.1 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 142.4 Antal per hundra tusen

Operationsfrekvens för borttagande av halsmandlar

Önskat värde: Ej angivet
2016132.9 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 138.6 Antal per hundra tusen

Operationsfrekvens för borttagande av livmoder

Önskat värde: Ej angivet
201678.3 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 87 Antal per hundra tusen

Operationsfrekvens för höftprotes

Önskat värde: Ej angivet
2016147.1 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 156.3 Antal per hundra tusen

Operationsfrekvens för knäprotes

Önskat värde: Ej angivet
2016117.2 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 123.9 Antal per hundra tusen

Operationsfrekvens för kranskärl (bypass-operation)

Önskat värde: Ej angivet
201631.5 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 34 Antal per hundra tusen

Operationsfrekvens för livmoderframfall

Önskat värde: Ej angivet
2016123.6 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 125.8 Antal per hundra tusen

Operationsfrekvens för ljumskbråck

Önskat värde: Ej angivet
2016154.1 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 153.4 Antal per hundra tusen

Operationsfrekvens för pacemaker

Önskat värde: Ej angivet
201697.4 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 87 Antal per hundra tusen

Operationsfrekvens för prostataförstoring

Önskat värde: Ej angivet
201692 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 98.5 Antal per hundra tusen

Operationsfrekvens för sned nässkiljevägg

Önskat värde: Ej angivet
201627.3 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 27.8 Antal per hundra tusen

Operationsfrekvens för urininkontinens hos kvinnor

Önskat värde: Ej angivet
201698.7 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 83.5 Antal per hundra tusen

Oönskade händelser efter borttagande av livmoder

Önskat värde: Lågt
20162.2 % Föregående mätvärde 2.8 %

Oönskade händelser efter knä- och total höftprotesoperation

Önskat värde: Lågt
20142.7 % Föregående mätvärde 2.9 %

Patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar

Önskat värde: Lågt
20169.7 % Föregående mätvärde 9.6 %

Personer med undvikbar slutenvård

Önskat värde: Lågt
20161070.9 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 1114.6 Antal per hundra tusen

Personer med undvikbara slutenvårdstillfällen - 65 år och äldre

Önskat värde: Lågt
20154442.3 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 4371.4 Antal per hundra tusen

Protesoperation vid höftfraktur

Önskat värde: Högt
201667 % Föregående mätvärde 65 %

Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom

Önskat värde: Lågt
2016701.3 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 739 Antal per hundra tusen

Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos

Önskat värde: Lågt
20141982 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 2109.1 Antal per hundra tusen

Vårddagar per 1 000 invånare

Önskat värde: Ej angivet
2016757 Antal per tusenFöregående mätvärde 799.2 Antal per tusen

Vårdtillfällen per 100 000 invånare

Önskat värde: Ej angivet
201614188.9 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 14880.7 Antal per hundra tusen

Vårdtillfällen vid hjärtarytmi och överledningsstörningar

Önskat värde: Ej angivet
2016341.1 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 372 Antal per hundra tusen

Vårdtillfällen vid hjärtsvikt

Önskat värde: Ej angivet
20161167.2 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 1204.9 Antal per hundra tusen

Vårdtillfällen vid höftfraktur

Önskat värde: Ej angivet
2016175.6 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 179.5 Antal per hundra tusen

Vårdtillfällen vid kärlkramp

Önskat värde: Ej angivet
201657.9 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 64.1 Antal per hundra tusen

Vårdtillfällen vid schizofreni

Önskat värde: Ej angivet
2016132 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 137.6 Antal per hundra tusen

Återfraktur inom 3 år efter fragilitetsfraktur

Önskat värde: Lågt
20139422.9 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 9601.5 Antal per hundra tusen

Återinsjuknande efter stroke

Önskat värde: Lågt
20156.1 % Föregående mätvärde 6.2 %

Återinskrivning efter 6 månader efter vård för schizofreni

Önskat värde: Lågt
201627.8 % Föregående mätvärde 37.6 %

Återinskrivning inom 28 dagar efter vård för schizofreni

Önskat värde: Lågt
201611 % Föregående mätvärde 16.7 %