Inställningar

Filtrera per område

Dödlighet i befolkningen
Hjärtsjukdom
Kirurgi
Ortopedi
Palliativ vård
Psykisk ohälsa
Stroke

Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen


Riket

Död eller återinskrivning efter vård för hjärtsvikt

Önskat värde: Lågt
201619.4 % Föregående mätvärde 19.9 %

Dödlighet 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt

Önskat värde: Lågt
201611.3 % Föregående mätvärde 12.1 %

Dödlighet 28 dagar efter sjukhusvårdad stroke

Önskat värde: Lågt
201614.5 % Föregående mätvärde 14.3 %

Dödlighet 28 dagar efter stroke

Önskat värde: Lågt
201622 % Föregående mätvärde 21.8 %

Dödlighet 90 dagar efter sjukhusvård för stroke

Önskat värde: Lågt
201420 % Föregående mätvärde 20.3 %

Dödlighet 90 dagar efter stroke

Önskat värde: Lågt
201619.6 % Föregående mätvärde 19.4 %

Dödlighet efter hjärtinfarkt

Önskat värde: Lågt
201625.3 % Föregående mätvärde 26.8 %

Dödlighet efter höftfraktur

Önskat värde: Lågt
201525.2 % Föregående mätvärde 25.7 %

Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom

Önskat värde: Lågt
201510.1 % Föregående mätvärde 10.6 %

Återkommande slutenvård i livets slutskede

Önskat värde: Lågt
20167.7 % Föregående mätvärde 8 %

Överdödlighet för vuxna patienter med bipolär sjukdom

Önskat värde: Lågt
20161.8 KvotFöregående mätvärde 1.78 Kvot

Överdödlighet vid schizofreni

Önskat värde: Lågt
20162.67 KvotFöregående mätvärde 4.32 Kvot