Inställningar

Filtrera per område

Hörselrehabilitering
Öron-Näsa-Hals

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering


Riket

Patientnöjdhet med kontakt, information och delaktighet vid rehabilitering med hörapparat

Önskat värde: Högt
20164.2 MedelvärdeFöregående mätvärde 4.17 Medelvärde

Patientskattad funktion hos hörapparat

Önskat värde: Högt
20163.64 MedelvärdeFöregående mätvärde 3.65 Medelvärde

Patienttillfredsställelse vid rehabilitering med hörapparat

Önskat värde: Högt
20163.81 MedelvärdeFöregående mätvärde 3.81 Medelvärde