Inställningar

Filtrera per område

Bröstcancer
Cancer
Kirurgi
Målnivå Socialstyrelsen
Målnivå kvalitetsregister
Vaccinationer och screening
Väntetider och tillgänglighet

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer


Riket

Antikroppsbehandling bland cytostatikabehandlade vid bröstcancer

Önskat värde: Högt
Q4 201693.3 % Föregående mätvärde 96.3 %

Bröstbevarande operation vid bröstcancer

Önskat värde: Högt
Q4 201781.9 % Föregående mätvärde 82.5 %

Enbart en operation (ingen omoperation p.g.a tumördata) i bröst

Önskat värde: Högt
Q4 201791.4 % Föregående mätvärde 90.5 %

Endokrin behandling vid bröstcancer

Önskat värde: Högt
Q4 201686.5 % Föregående mätvärde 88.2 %

Fastställd diagnos innan operation av bröstcancer

Önskat värde: Högt
Q4 201794.8 % Föregående mätvärde 95.1 %

Individuell vårdplan vid bröstcancer

Önskat värde: Högt
Q4 201796.9 % Föregående mätvärde 96.8 %

Kontaktsjuksköterska vid nydiagnostiserad bröstcancer

Önskat värde: Högt
Q4 201798.3 % Föregående mätvärde 98.4 %

Multidisciplinär konferens inför behandlingstart vid bröstcancer

Önskat värde: Högt
Q4 201798.7 % Föregående mätvärde 97.6 %

Omedelbara bröstrekonstruktioner vid mastektomi

Önskat värde: Högt
Q4 201710.8 % Föregående mätvärde 10 %

Postoperativ cytostatika vid bröstcancer

Önskat värde: Högt
Q4 201682 % Föregående mätvärde 71.6 %

Screeningupptäckta bröstcancerfall

Önskat värde: Högt
Q4 201768.4 % Föregående mätvärde 56.6 %

Strålbehandling efter mastektomi vid bröstcancer

Önskat värde: Högt
Q4 201677.4 % Föregående mätvärde 71.6 %

Tid från välgrundad misstanke om bröstcancer till primär operation inom 28 dagar

Önskat värde: Högt
Q4 201748.8 % Föregående mätvärde 32.9 %