Inställningar

Filtrera per område

Läkemedelsbehandling
Psykisk ohälsa
Sociala faktorer

Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR)


Riket

Behandling med litium vid bipolär sjukdom typ 1

Önskat värde: Högt
201766 % Föregående mätvärde 67.3 %

Sysselsättning vid bipolär sjukdom

Önskat värde: Högt
201743.1 % Föregående mätvärde 41.5 %

Återfall vid bipolär sjukdom

Önskat värde: Lågt
201746.3 % Föregående mätvärde 50.8 %