Inställningar

Filtrera per område

Barn och unga
Diabetes
Förebyggande vård
Hjälpmedel
Hälsoläge och levnadsvanor
Läkemedelsbehandling
Målnivå Socialstyrelsen
Njursjukdom
Primärvård
Sjukdomsförekomst
Ögonsjukdom
Övervikt och fetma

Nationella diabetesregistret (NDR)


Riket

Blodfettssänkande behandling vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201744.4 % Föregående mätvärde 45.9 %

Blodfettssänkande behandling vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201762.4 % Föregående mätvärde 59.7 %

Blodsocker (HbA1c < 52 mmol/mol) vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201720.8 % Föregående mätvärde 19.6 %

Blodsocker (HbA1c < 52 mmol/mol) vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201751.1 % Föregående mätvärde 47.8 %

Blodsocker (HbA1c < 57 mmol/mol) hos barn och unga med diabetes

Önskat värde: Högt
Q4 201754.2 % Föregående mätvärde 52.1 %

Blodsocker (HbA1c >70 mmol/mol) hos barn och unga med diabetes

Önskat värde: Lågt
Q4 201710.2 % Föregående mätvärde 10.9 %

Blodsocker (HbA1c ≤ 70 mmol/mol) vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201779.1 % Föregående mätvärde 76.9 %

Blodsocker (HbA1c ≤ 70 mmol/mol) vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201788.9 % Föregående mätvärde 87.4 %

Blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201773.9 % Föregående mätvärde 74.9 %

Blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201753.3 % Föregående mätvärde 54 %

Blodtryck ≤ 130/80 mmHg vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201760.4 % Föregående mätvärde 61.6 %

Blodtryck ≤ 130/80 mmHg vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201739.4 % Föregående mätvärde 41 %

Fotundersökning vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201786.9 % Föregående mätvärde 87.8 %

Fotundersökning vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201786.9 % Föregående mätvärde 86.9 %

Fysisk aktivitet vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201779.6 % Föregående mätvärde 79.9 %

Fysisk aktivitet vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201769.2 % Föregående mätvärde 70.3 %

Förekomst av diabetes

Önskat värde: Lågt
20164747.9 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 4481.1 Antal per hundra tusen

Förekomst av diabetes typ 1

Önskat värde: Lågt
2016515.5 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 515.5 Antal per hundra tusen

Förekomst av diabetes typ 2

Önskat värde: Lågt
20164181.1 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 3920.1 Antal per hundra tusen

Icke-rökare vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201790.1 % Föregående mätvärde 89.8 %

Icke-rökare vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201787.4 % Föregående mätvärde 87.3 %

Inga ögonskador (diabetesretinopati) vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201731.2 % Föregående mätvärde 31.3 %

Inga ögonskador (diabetesretinopati) vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201772.3 % Föregående mätvärde 72 %

Ingen förekomst av makroalbuminuri vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201796.1 % Föregående mätvärde 95.5 %

Ingen förekomst av makroalbuminuri vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201795.4 % Föregående mätvärde 95.2 %

Insulinpump vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201724.5 % Föregående mätvärde 24.8 %

LDL-kolesterol lägre än 2,5 mmol/l vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201758.1 % Föregående mätvärde 59.5 %

LDL-kolesterol lägre än 2,5 mmol/l vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201757 % Föregående mätvärde 56.9 %

Medelvärde för HBA1C vid diabetes typ 1. Medicinklinik

Önskat värde: Lågt
Q4 201761.8 mmol/molFöregående mätvärde 62.7 mmol/mol

Medelvärde för HbA1c vid diabetes – primärvård.

Önskat värde: Lågt
Q4 201754.2 mmol/molFöregående mätvärde 55.3 mmol/mol

Medelvärde för LDL-kolesterol vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Lågt
Q4 20172.4 mmol/LFöregående mätvärde 2.4 mmol/L

Medelvärde för LDL-kolesterol vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Lågt
Q4 20172.5 mmol/LFöregående mätvärde 2.5 mmol/L

Medelvärde för blodtryck vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Lågt
Q4 2017127.4 mm[Hg]Föregående mätvärde 126.8 mm[Hg]

Medelvärde för blodtryck vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Lågt
Q4 2017134.9 mm[Hg]Föregående mätvärde 134.5 mm[Hg]

Njurfunktion vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201790.3 % Föregående mätvärde 90.3 %

Njurfunktion vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201776.4 % Föregående mätvärde 75.7 %

Personer utan svår fetma vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201795.7 % Föregående mätvärde 95.6 %

Personer utan svår fetma vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201783.7 % Föregående mätvärde 83.3 %

Systoliskt blodtryck lägre än 150 mmHg vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201792.3 % Föregående mätvärde 92.6 %

Systoliskt blodtryck lägre än 150 mmHg vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201783.1 % Föregående mätvärde 83.2 %

Ögonbottenundersökning hos barn och unga med diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
201774.6 % Föregående mätvärde 76.4 %

Ögonbottenundersökning vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Önskat värde: Högt
Q4 201796.4 % Föregående mätvärde 95.6 %

Ögonbottenundersökning vid diabetes – primärvård

Önskat värde: Högt
Q4 201792.4 % Föregående mätvärde 91.4 %