Inställningar

Filtrera per område

E-hälsa
Förtroende för hälso- och sjukvården
Patienterfarenheter
Primärvård
Väntetider och tillgänglighet

Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting


Riket

Positiv upplevelse av delaktighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Önskat värde: Högt
201681.3 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av delaktighet i vården för patienter som varit inlagda på sjukhus

Önskat värde: Högt
201672.9 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en akutmottagning

Önskat värde: Högt
201678.1 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Önskat värde: Högt
201778.4 % Föregående mätvärde 78.6 %

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Önskat värde: Högt
201774.2 % Föregående mätvärde 72.7 %

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Önskat värde: Högt
201682.1 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av information och kunskap hos patienter som besökt en akutmottagning

Önskat värde: Högt
201665.2 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av information och kunskap hos patienter som varit inlagd på sjukhus

Önskat värde: Högt
201678 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av kontaktvägar med primärvården

Önskat värde: Högt
201774 % Föregående mätvärde 75.4 %

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning efter besök vid en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Önskat värde: Högt
201685.3 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Önskat värde: Högt
201770.8 % Föregående mätvärde 68.8 %

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patienter som besökt en akutmottagning

Önskat värde: Högt
201680.1 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patienter som varit inlagd på sjukhus

Önskat värde: Högt
201685.8 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Önskat värde: Högt
201775.1 % Föregående mätvärde 70.1 %

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd hos patienter som besökt en akutmottagning

Önskat värde: Högt
201672.7 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Önskat värde: Högt
201683.7 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd hos patienter som varit inlagda på sjukhus

Önskat värde: Högt
201686.8 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av respekt och bemötande efter att ha besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Önskat värde: Högt
201689.3 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en akutmottagning

Önskat värde: Högt
201682.5 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Önskat värde: Högt
201783.8 % Föregående mätvärde 84 %

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som varit inlagd på sjukhus

Önskat värde: Högt
201684 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av tillgänglighet bland patienter som besökt en akutmottagning

Önskat värde: Högt
201685 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Önskat värde: Högt
201781.2 % Föregående mätvärde 81 %

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Önskat värde: Högt
201688.1 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som varit inlagd på sjukhus

Önskat värde: Högt
201688.1 % Föregående mätvärde - 

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en akutmottagning

Önskat värde: Högt
201682.8 % Föregående mätvärde - 

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Önskat värde: Högt
201779.4 % Föregående mätvärde 78.6 %

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Önskat värde: Högt
201690.1 % Föregående mätvärde - 

Positivt helhetsintryck hos patienter som varit inlagd på sjukhus

Önskat värde: Högt
201688.6 % Föregående mätvärde -