Inställningar

Filtrera per område

Dödlighet i befolkningen
Förebyggande vård
Graviditet, förlossnings- och nyfödda
Hälsoläge och levnadsvanor
Sociala faktorer
Säker vård

Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen


Riket

Akuta kejsarsnitt vid förlossning enligt Robson 1

Önskat värde: Lågt
20158.1 % Föregående mätvärde - 

Bristningar vid förlossning bland förstföderskor

Önskat värde: Lågt
20155.9 % Föregående mätvärde 6 %

Dödfödda barn

Önskat värde: Lågt
20152.8 Antal per tusenFöregående mätvärde 2.9 Antal per tusen

Låg Apgar-poäng hos nyfödda

Önskat värde: Lågt
20151.31 % Föregående mätvärde 1.18 %

Medelålder för förstföderskor

Önskat värde: Ej angivet
201628.6 ÅrFöregående mätvärde 28.6 År

Neonatal dödlighet

Önskat värde: Lågt
20151.53 Antal per tusenFöregående mätvärde 1.66 Antal per tusen

Tobaksvanor under graviditet

Önskat värde: Lågt
20154.7 % Föregående mätvärde 4.9 %

Utlandsfödda mödrar

Önskat värde: Ej angivet
201527.5 % Föregående mätvärde 26.7 %