Inställningar

Filtrera per område

Astma och KOL
Förebyggande vård

Luftvägsregistret


Riket

Fysisk aktivitet vid KOL

Önskat värde: Högt
201740.5 % Föregående mätvärde 40.6 %

Rökning vid KOL

Önskat värde: Lågt
201738.9 % Föregående mätvärde 40.4 %

Spirometri vid KOL

Önskat värde: Högt
201796.2 % Föregående mätvärde 97.5 %