Inställningar

Filtrera per område

Psykisk ohälsa

Kvalitetsregister ECT


Riket

Elbehandling vid svår depression

Önskat värde: Högt
201638 % Föregående mätvärde 38.4 %

Etablerad indikation vid elbehandling

Önskat värde: Högt
H1 201784.3 % Föregående mätvärde 84.6 %

Minnesstörning första veckan efter elbehandling

Önskat värde: Lågt
H1 201718.2 % Föregående mätvärde 15.8 %

Ny elbehandling inom ett år

Önskat värde: Lågt
201527.5 % Föregående mätvärde 29.4 %

Skattning av depression efter elbehandling

Önskat värde: Högt
H1 201757.7 % Föregående mätvärde 55 %

Symtomfrihet efter elbehandling

Önskat värde: Högt
H1 201741.2 % Föregående mätvärde 45.4 %