Inställningar

Filtrera per område

Barn och unga
Förebyggande vård
Hälsoläge och levnadsvanor
Psykisk ohälsa
Tandvård
Vaccinationer och screening
Övervikt och fetma

Folkhälsomyndigheten


Riket

Bra självskattad hälsa

Önskat värde: Högt
201673 % Föregående mätvärde 73 %

Bra tandhälsa

Önskat värde: Högt
201674 % Föregående mätvärde 73 %

Brist på tillit till andra

Önskat värde: Lågt
201628 % Föregående mätvärde 27 %

Daglig rökning

Önskat värde: Lågt
201610 % Föregående mätvärde 11 %

Dålig självskattad hälsa

Önskat värde: Lågt
20165 % Föregående mätvärde 5 %

Dålig tandhälsa

Önskat värde: Lågt
20169 % Föregående mätvärde 9 %

Fetma i befolkningen

Önskat värde: Lågt
201614 % Föregående mätvärde 14 %

Fysisk aktivitet minst 30 minuter om dagen

Önskat värde: Högt
201566 % Föregående mätvärde 66 %

MPR-vaccination av barn

Önskat värde: Högt
201696.7 % Föregående mätvärde 96.7 %

Nedsatt psykiskt välbefinnande

Önskat värde: Lågt
201614 % Föregående mätvärde 13 %

Riskkonsumtion av alkohol

Önskat värde: Lågt
201616 % Föregående mätvärde 16 %

Stillasittande fritid

Önskat värde: Lågt
201514 % Föregående mätvärde 13 %