Inställningar

Filtrera per område

Astma och KOL
Dödlighet i befolkningen
Förebyggande vård
Hjärtsjukdom
Psykisk ohälsa

Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen


Riket

Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet

Önskat värde: Lågt
201538.7 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 40.8 Antal per hundra tusen

Sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet (EUROSTAT)

Önskat värde: Lågt
201686 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 91 Antal per hundra tusen

Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet

Önskat värde: Lågt
201535.4 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 40.8 Antal per hundra tusen

Självmord i befolkningen

Önskat värde: Lågt
201614.9 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 15.8 Antal per hundra tusen

Åtgärdbar dödlighet i KOL

Önskat värde: Lågt
201512.9 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 13.4 Antal per hundra tusen

Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom

Önskat värde: Lågt
201546 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 50.4 Antal per hundra tusen