Inställningar

Filtrera per område

Bröstcancer
Cancer
Dödlighet i befolkningen
Hudsjukdom
Huvud- och halscancer
Lungcancer
Målnivå Socialstyrelsen
Njurcancer
Prostatacancer
Sjukdomsförekomst
Tjocktarmscancer
Ändtarmscancer

Cancerregistret, Socialstyrelsen


Riket

1-årsöverlevnad vid lungcancer

Önskat värde: Högt
201446.5 % Föregående mätvärde 40.5 %

3-årsöverlevnad vid lungcancer

Önskat värde: Högt
201423.3 % Föregående mätvärde 18.8 %

Förekomst av bröstcancer – kvinnor

Önskat värde: Lågt
2016163.4 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 174.4 Antal per hundra tusen

Förekomst av cancer – män

Önskat värde: Lågt
2016668.4 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 705.2 Antal per hundra tusen

Förekomst av cancer. Kvinnor

Önskat värde: Lågt
2016546.9 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 576.8 Antal per hundra tusen

Förekomst av lungcancer – kvinnor

Önskat värde: Lågt
201636.2 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 38.5 Antal per hundra tusen

Förekomst av lungcancer – män

Önskat värde: Lågt
201636.9 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 42.6 Antal per hundra tusen

Förekomst av malignt melanom – kvinnor

Önskat värde: Lågt
201637.3 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 36.4 Antal per hundra tusen

Förekomst av malignt melanom – män

Önskat värde: Lågt
201642.9 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 41.8 Antal per hundra tusen

Förekomst av prostatacancer

Önskat värde: Lågt
2016199.4 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 202.1 Antal per hundra tusen

Förekomst av tjocktarmscancer – män

Önskat värde: Lågt
201647.2 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 46.6 Antal per hundra tusen

Förekomst av tjocktarmscancer – kvinnor

Önskat värde: Lågt
201642.1 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 40.7 Antal per hundra tusen

Förekomst av ändtarmscancer – män

Önskat värde: Lågt
201626.8 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 27 Antal per hundra tusen

Förekomst av ändtarmscancer – kvinnor

Önskat värde: Lågt
201617.2 Antal per hundra tusenFöregående mätvärde 17.1 Antal per hundra tusen

Överlevnad vid bröstcancer

Önskat värde: Högt
201489.7 % Föregående mätvärde 87 %

Överlevnad vid cancersjukdom – flera cancerformer

Önskat värde: Högt
201558.7 % Föregående mätvärde 55.2 %

Överlevnad vid huvud- och halscancer

Önskat värde: Högt
201465.1 % Föregående mätvärde 60.9 %

Överlevnad vid malignt melanom

Önskat värde: Högt
201492 % Föregående mätvärde 89 %

Överlevnad vid njurcancer

Önskat värde: Högt
201472.1 % Föregående mätvärde 64.7 %

Överlevnad vid tjocktarmscancer

Önskat värde: Högt
201465.7 % Föregående mätvärde 62.8 %

Överlevnad vid urinblåsecancer

Önskat värde: Högt
201476.3 % Föregående mätvärde 75.2 %

Överlevnad vid ändtarmscancer

Önskat värde: Högt
201465.8 % Föregående mätvärde 62.2 %