Register och källsystem


1177 Vårdguiden, Inera (7) Barnobesitasregister i Sverige (BORIS) (2) Befolkningsstatistik, Statistiska Centralbyrån (3) Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA) (4) Cancerregistret, Socialstyrelsen (22) Dödsorsaksregistret och Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen (2) Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen (6) Folkhälsomyndigheten (12) Graviditetsregistret (8) Hälso- och sjukvårdsbarometern (11) KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting (27) Kvalitetsregister ECT (6) Kvalitetsregistret InfCare Hepatit (1) Kvalitetsregistret InfCare HIV (1) Luftvägsregistret (3) Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen (9) Makularegistret (1) Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen (8) Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting (29) Nationella diabetesregistret (NDR) (43) Nationella kataraktregistret (3) Nationella lungcancerregistret (6) Nationella prostatacancerregistret (NPCR) (8) Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR) (4) Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (5) Nationellt kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (1) Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling (RIKSHÖFT) (5) Nationellt kvalitetsregister för njurcancer (4) Nationellt kvalitetsregister för ätstörning (RIKSÄT) (2) Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering (3) Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop) (13) Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (RättspsyK) (6) Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen (12) Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen (4) Patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen (8) Patientregistret, Socialstyrelsen (36) Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting (13) Primärvårdskvalitet, Sveriges Kommuner och Landsting (5) PsykosR (3) Riksstroke (15) Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg) (5) Socialstyrelsens statistikdatabaser (15) SOS Alarm (2) Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting (7) SWEDEHEART (11) Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ) (5) Svenska demensregistret (SveDem) (6) Svenska hjärt- lungräddningsregistret (2) Svenska Höftprotesregistret (SHPR) (6) Svenska ICD- och pacemakerregistret (1) Svenska Intensivvårdsregistret (7) Svenska knäprotesregistret (2) Svenska Kolorektalcancerregistret (11) Svenska korsbandsregistret (2) Svenska neuroregister (2) Svenska Palliativregistret (7) Svenskt bråckregister (1) Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi (GallRiks) (3) Svenskt Kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) (2) Svenskt Kvalitetsregister för karies och paradontit (3) Svenskt kvalitetsregister för kärlkirurgi (Swedvasc) (3) Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ) (3) Svenskt njurregister (6) Sveriges Kommuner och Landsting (9) Sveriges Kommuner och Landsting, Statistiska centralbyrån samt Patientregistret, Socialstyrelsen (2) Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen (4) Tonsilloperationsregistret (2) Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP) (4) Verksamhetsstatistik, Sveriges Kommuner och Landsting (11) Vårdbarometern, Sveriges Kommuner och Landsting (10) Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting (71)