Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018: Öppna jämförelser

På Vården i siffror finns en mängd kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvården som uppdateras kontinuerligt. Men det finns också ett behov av återkommande sammanställningar där utvecklingen av hälso- och sjukvården i Sverige beskrivs och regioners och landstings resultat jämförs.

En rapport med detta innehåll har nu publicerats av Sveriges Kommuner och Landsting. Utöver resultat för flera sjukdomsgrupper ingår också patienterfarenheter, tillgänglighet och patientsäkerhet i rapporten.

Rapporten och indikatorerna som ingår i den finns samlade på ett ställe på Vården i siffror, för den som vill arbeta vidare med innehållet.

Rapport med sommarens datauppdateringar

2018-09-06

Det finns nu en rapport med de senaste uppdaterade perioderna under Rapporter/Aktuellt. Rapporten avser främst de indikatorer som har uppdaterats manuellt sedan maj, samt alla de senaste rapporterade tidsperioderna för de register som skickar data per automatik.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSRAPPORTEN 2018: ÖPPNA JÄMFÖRELSER

2018-06-13

I dag (2018-06-13 kl 10:30) har SKL släppt sin årliga Hälso- och sjukvårdsrapport 2018. Den innehåller jämförelser mellan alla landsting- och regioner på femton tematiska områden och innehåller cirka 180 indikatorer. Det mesta av datan i rapporten är hämtad från Vården i siffor. Rapporten finns att hämta hem här. Rapportens uppställning och indikatorurval speglas också i Vården i siffror här för den som vill arbeta vidare med datan.

MINA ENHETSLISTOR INSTRUKTIONSVIDEO

2018-04-16

Det finns nu en instruktionsvideo för den nya funktionen för att skapa listor med enheter. Listorna kan användas för att följa utvalda enheters resultat i Vården i siffror.

Instruktionsvideo för Min översikt

2018-06-13

Vården i siffror har i dag (2018-06-13) fått ny funktionalitet som kan nås via topplänken "Min översikt". I min översikt kan man för sin valda enhet se vilka indikatorer som ligger över/under rikssnitt och satta målnivåer med färgmarkeringar rött/grönt. Det går också att se vilka fem indikatorer som rört sig procentuellt mest upp eller ned inom det valda tidspannet. Det finns också möjlighet att välja och spara några särskilda indikatorer som användaren särskilt vill följa. Det går också att begränsa indikatorurvalet för den valda enheten genom att filtrera på bland annat mätlängd, tidsperiod och ämnes-område. Det går också att exportera all data från vyn. En instruktionsvideo för Min översikt finns här.

Programområdet hjärta-kärl formerar sig

2018-04-16

Han tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet. Bertil Lindahl, Uppsalaprofessor i kardiologi som nu är ordförande i nationella programområdet för hjärt-kärlsjukdomar.

Vad är det första du vill göra?

– "Det allra första blir att inom gruppen få en gemensam bild av vad vi ska uppnå och göra, det tror jag är nummer ett. Jag ser också en del saker som vi inte ska göra. Vi ska inte ägna jättemycket tid åt att utreda en massa frågor. Det finns redan så mycket sammanställningar därute av hur det ser ut i landet och kunskapsunderlag både från Socialstyrelsen och internationella guidelines med mera. Vår uppgift ska vara underlätta för dem som verkligen gör jobbet, alltså de som jobbar därute på golvet. Det är min målsättning."