X

Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Är du säker på att du vill ta bort denna rapport?

Väntetider i vården

Bild av patient som blir mottagen på vårdenhet

Indikatorer för genomförda besök inom 90 dagar visar en svagt sjunkande trend för flertalet specialiteter på riksnivå. Alla som söker hjälp ska få vård inom en viss tid. I vårdgarantin regleras hur länge den som söker hjälp ska behöva vänta. Läs mer i områdesrapporten Tillgänglighet, väntetider i vården

Områdesrapport Tillgänglighet, väntetider i vården

Vård i livets slutskede

Bild på en vårdgivare och vårdtagare

Fler patienter får sin smärtupplevelse skattad, men stora regionala skillnader förekommer. Nu finns rapporten Vård i livets slutskede på Vården i siffror. Här redovisas indikatorer samlade för uppföljning av den palliativa vården.

Områdesrapport, Vård i livets slutskede

Här hittar du information från

3027

Vårdenheter

Senaste nytt

 
2016-12-15

Rapport om kvinnosjukvård

Det finns utmaningar och förbättringsmöjligheter inom vården som rör kvinnors hälsa. I rapporten om kvinnosjukvård framgår att bara tre av tolv indikatorer inom gynekologisk kirurgi, har ett förbättrat resultat på riksnivå från 2014 till 2015. Jämförelser av vårdgarantin (besök inom 90 dagar till specialiserad kvinnosjukvård) visar också att det finns stora skillnader i landet.

Relaterade länkar

2016-12-15

Ett år med Vården i siffror

Vården i siffror firar ett år och har under den tiden växt till sig ordentligt. Antalet indikatorer, anslutna register, sjukhus och vårdenheter ökar ständigt. Det bidrar till att nå målet att ge så aktuell och heltäckande data om svensk hälso- och sjukvård som möjligt.

Vården i siffror har ersatt den tryckta katalogen med Öppna jämförelser hälso- och sjukvård. Den största förändringen är att löpande kunna presentera nya data jämfört med tryckt en gång per år. Trots vissa problem med anslutning har flera indikatorer för 2015 visats redan vid halvårsskiftet 2016. En annan stor förändring är att det nu går att nå alla indikatorer för ett sjukhus med ett klick och dessutom jämföra med andra sjukhus i landet.

Utvecklingen fortsätter. Först ut i början av 2017 kommer ett nytt utseende för rapporterna.

Ettårsdagen firas med att lansera Vården i siffror på twitter. Följ oss på Twitter!