X

Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Är du säker på att du vill ta bort denna rapport?

Bild av en pensionär som presenterar Vården i siffrorBild av en pensionär som presenterar Vården i siffror

Vården i siffror visar indikatorer och mått om hälso- och sjukvården. Exempelvis om behandlingar, väntetider, hur nöjda patienterna är och vad vården kostar.

Det går dessutom att jämföra landsting/region och sjukhus och är därför ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete.

Läs mer

NYA DATA JUNI 2017

2017-07-03

Ökande antal cellprovskontroller, medelåldern för förstföderskor och uppdaterade data från demensregistret är några av de nya data som publicerats på Vården i siffror under juni månad.

RAPPORT OM KVINNORS HÄLSA

2017-05-18

Det finns utmaningar och förbättringsmöjligheter inom vården som rör kvinnors hälsa. I rapporten om kvinnosjukvård framgår att bara tre av tolv indikatorer inom gynekologisk kirurgi, har ett förbättrat resultat på riksnivå från 2014 till 2015. Jämförelser av vårdgarantin (besök inom 90 dagar till specialiserad kvinnosjukvård) visar också att det finns stora skillnader i landet.

SJUKDOMSFÖREKOMST NU I VÅRDEN I SIFFROR

2017-05-24

Hur många drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller bröstcancer i ett landsting? Nu visas sjukdomsförekomsten i några sjukdomar på Vården i siffror. Sjukdomsförekomsten, exempelvis antalet falI av stroke, skiljer sig mellan landstingen, även efter att hänsyn tagits till åldersfördelning. Sjukdomsförekomst är inte egentliga kvalitetsmått, men är viktiga siffror för att landstingen ska kunna planera omfattningen av sin sjukvård inom olika områden. Se indikatorerna för sjukdomsförekomst i Vården i siffror.

Hur mår Sverige?

Hur mår Sverige?

2017-04-05

Med vyerna här i Vården i siffror kan du välja vilka indikatorer och regioner/landsting du vill granska och jämföra vården i detalj. Det gäller även de flesta av indikatorerna i socialstyrelsens rapport ”En god vård" som publicerades i januari 2017. hiwudnvwmljxjn

Områdesrapport om hjärtsjukvård

2017-05-31

För hjärtsjukvård finns indikatorer och mått som speglar sjukdomsförekomst, vård och behandling i akutskedet och preventiv behandling efter sjukdom. Mått på hälsoutfall för patienten, processmått och kostnadsmått ingår. Indikatorurvalet i rapporten kan ändras under året.

Områdesrapport om hjärtsjukvård