X

Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Är du säker på att du vill ta bort denna rapport?

Vården i siffror visar indikatorer och mått om hälso- och sjukvården. Exempelvis om behandlingar, väntetider, hur nöjda patienterna är och vad vården kostar.

Det går dessutom att jämföra landsting/region och sjukhus och är därför ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete.

Läs mer

Bristningar vid förlossning varierar i landet

Trots att svensk förlossningsvård håller hög klass drabbas många kvinnor av bristningar som hade kunnat undvikas. Variationerna mellan de olika länen är stora. Rikssnittet för svåra bristningar var 2,1% för andra kvartalet 2017.

Hur ser det ut i ditt län?

Läs mer
Bild av en pensionär som presenterar Vården i siffrorBild av en pensionär som presenterar Vården i siffror

NYA MÅLNIVÅER FÖR PALLIATIV VÅRD

2017-10-13

Socialstyrelsens nya målnivåer för palliativ vård finns nu i Vården i siffror. Detta gör det möjligt att följa din enhets uppfyllnad. Målnivåerna för palliativ vård är samlade i ett eget kapitel i den övergripande rapporten Målnivåer i riktlinjer.

UPPDATERINGAR SEPTEMBER

2017-09-29

En rad uppdateringar från både myndigheter och kvalitetsregister har gjorts. För första gången publiceras även indikatorer från Primärvårdskvalitet.

BRÖSTCANCERDATA TILLFÄLLIGT BORTA

2017-09-22

Bröstcancerregisterdata är tillfälligt borta från Vården i Siffror, på grund av omläggning av databas. Planeras komma åter slutet av november. Inom kort kommer registrets årsrapport att publiceras på RCCs hemsida, en interaktiv webbrapport, där man kan se 2016 års data. Under tiden finns årliga rapporter att tillgå på RCCs hemsida.

Rapport om graviditet och förlossning

Rapport om graviditet och förlossning

2017-10-10

Svensk förlossningsvård håller hög standard även om det finns förbättringsområden. Rapporten ger en överblick av indikatorer som är viktiga för en graviditets- och förlossningsvård av hög kvalitet rörande folkhälsofaktorer, förlossningar, psykisk hälsa och nyfödda.

Färre förlossningsskador med nytt arbetssätt

2017-09-21

På förlossningskliniken i Hudiksvall drabbas få kvinnor av bristningar i underlivet som påverkar ändtarmen (sfinkterskador). Det är resultatet av ett förbättringsarbete inriktat på införande av metoden skonsam förlossning, en respekt för varandras kompetens och korrekt sax-användning.

Färre förlossningsskador med nytt arbetssätt